Практичні поради по користуванню відкритими реєстрами (оновлюється)

11:28 19.05.2016 Максим Мельник, для ІМІ

Посібник для журналістів «Як писати про місцеву владу»

 

РОЗДІЛ V. Практичні поради по користуванню відкритими реєстрами

Завдяки відкритим реєстрам ми можемо перевіряти інформацію про власників нерухомого майна, директорів, бенефіціарів та підписантів юридичних осіб. Знати, куди витрачають кошти з казначейського рахунку всі кінцеві розпорядники коштів, безкоштовно дізнаватись орендарів земельних ділянок, що належать до комунальної або державної власності.

 

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Інформацію про назву юридичної особи, код ЄДРПОУ, юридичну адресу, власників, бенефіціарних власників, орган керування, керівника, КВЕДи та контактні дані можна дізнатись безкоштовно за адресою usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch.

 

 

Треба обрати поле “Юридична особа” в критеріях пошуку, далі “Повне найменування обо код ЄДРПОУ”, бо повне найменування підприємства ми бачимо у договорах, що можемо отримати у відповідь на запит про доступ до публічної інформації або оприлюднені на сайті органу місцевої влади. Також потрібно вказати ОПФ підприємства — це організаційно-правова форма господарювання. Якщо форму ми не знаємо, то можна залишити поле вільним.

Назви юридичних осіб в Україні мають такий вигляд:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговельна організація "Київ"
Київський національний університет імені Тараса Шевченка”
Відділ державної виконавчої служби Печерського районного управління юстиції у місті Києві”
Дочірнє підприємство "ГАЗ-ТЕПЛО" Національної акціонерної компанії "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"
 

У цих прикладах позначене зеленим кольором — це організаційно-правова форма, а позначене блакитним кольором — це назва юридичної особи. Разом організаційно-правова форма та назва утворюють найменування юридичної особи. Таким чином організаційно-правова форма є частиною найменування юридичної особи (крім державних установ) та завжди розташована перед назвою.

Після того, як ми відмітимо, що ми не робот, нам видасть список фірм за назвою, якщо ми шукали за нею, або одну, якщо за кодом ЄДРПОУ.

 

Так, фірми можуть мати однакову назву, навіть з тим самим ОПФ. Для ідентифікації підприємств держава використовує саме ЄДРПОУ.

У детальній інформації ми побачимо повну та коротку назву юридичної особи, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, перелік засновників, якщо серед них є юридичні особи – то побачимо їх коди. Також – перелік кінцевих бенефіціарів власників — це фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб. Деколи у бенефіціарів ми можемо побачити серію та номер паспорту, але це виняток. Далі нам надають інформацію про розмір статутного капіталу, види діяльності фірми (КВЕДи), та ПІБ керівника та підписанта. Останнім пунктом буде номер телефону.

Якщо ми хочемо знайти історію змін власників, прописку власників, а також інформацію про те, засновником яких компаній виступає та чи інша юридична або фізична особа, то нам треба брати платний витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, за посиланням https://usr.minjust.gov.ua/ua/extractedr. Це буде коштувати 53 гривні.

Далі обираємо пункт “Створити запит”. У полі “Тип документу” обираємо “Витяг про юридичну особу” або “Витяг про відокремлений підрозділ”. Зазвичай нас будуть цікавити саме юридичні особи, бо відокремлені підрозділи у фірм зустрічаються не дуже часто. Відокремлені підрозділи компаній мають власні коди ЄДРПОУ, які ми можемо подивитись у безкоштовному запиті.

 

На наступному кроці обираємо, що саме ми хочемо отримати в “умовах пошуку”:

 

 

  1. “За назвою юридичної особи” як і очевидно, це пошук за назвою фірми, яку ми шукаємо. Не раджу обирати цей пункт, адже можемо зробити помилку і тоді отримаємо пустий витяг.
  2. “За кодом ЄДРПОУ” цей код ми можемо отримати у безкоштовному витягу. Різниці у витягах між першим і другим варіантом ми не отримаємо, але уникнемо можливості помилитися. Раджу обирати цей пункт, якщо нам потрібен витяг про фірму.
  3. “За даними керівника” якщо нам треба подивитися, у яких компаніях керівником є фізична особа, простіше кажучи звичайна людина. При пошуку за цим критерієм ми маємо вказувати прізвище, ім’я та по батькові людини, інформацію про яку шукаємо. Хочу зауважити, що витяг нам видасть усіх людей, які співпадають з потрібною особою в полі ПІБ, для точного пошуку треба використовувати індивідуальний податковий номер. У будь-якій компанії він може бути лише один.
  4. “За даними особи-підписанта” все так само, як і щодо керівника, але у відповідь отримаємо перелік фірм, де наша людина є підписантом. Підписант — це особа, що має право чинити дії від імені юридичної особи, їх може бути декілька.
  5. “За даними засновника-юридичної особи” тут знову рекомендуємо використовувати код ЄДРПОУ, а не назву, якщо фірма є українською, якщо ні то використовуємо пункт “Засновник – нерезидент України” і шукаємо лише за назвою. У відповіді отримаємо перелік фірм, де на дату запиту є засновником інша фірма.
  6. “За даними засновника-фізичної особи” — тут дивимось, у яких компаніях на час запиту людина є засновником.

Час запиту ми можемо обирати самі — це найнижчий пункт у критеріях пошуку. Головна відмінність платного пошуку від безкоштовного — це формування витягу станом на дату, яка нам потрібна. Тобто ми можемо подивитись минуле фірми, керівника тощо.

 

Навіщо це нам потрібно — можна подивитися лише у третьому пункті “Відомості”. Тут ми обираємо, що саме отримаємо у документі. Нас ставлять перед вибором з тридцяти пунктів, які добре описані:

1. Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності.

2. Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Організаційно-правова форма.

5. Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків.

6. Місцезнаходження юридичної особи.

7. Дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу.

8. Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, якщо засновник — фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник юридична особа.

9. Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу), у тому числі частки кожного із засновників (учасників), та про дату закінчення його формування.

10. Види діяльності.

11. Відомості про органи управління юридичної особи.

12. Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи.

13. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців".

14. Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців".

15. Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення.

16. Назва установчого документа.

17. Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту.

18. Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування та місцезнаходження відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код.

19. Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, зокрема відомості про розпорядника майна, санатора.

20. Відомості про перебування юридичної особи у процесі припинення.

21. Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог.

22. Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення.

23. Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення.

24. Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа.

25. Дані про юридичних осіб-правонаступників: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб-правонаступників, їх ідентифікаційні коди.

26. Номер та дата розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, винесеного уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

27. Місцезнаходження реєстраційної справи.

28. Відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України.

29. Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою.

30. Дані про реєстраційні дії: назва реєстраційної дії; дата та номер реєстраційної дії; прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, що внесла до Єдиного державного реєстру запис про реєстраційну дію; місце проведення реєстраційної дії; зміни, внесені реєстраційною дією.

Від кількості пунктів сума, яку ми заплатимо за витяг, не зміниться.

Головне, що ми не можемо отримати у безкоштовному запиті, — 30-й пункт. У ньому ми отримаємо відомості про все, що змінювалось протягом існування фірми. Про нього після “Оплати” і як отримати готовий витяг.

Четверта вкладка — “Оплата”. Тут все просто, вносимо реквізити нашої платіжної карти. Після оплати побачимо вікно з унікальним кодом, який треба запам’ятати. Натиснути зліва у меню “Отримати документ” і ввести номер, що запам’ятали. Якщо ви ніде не помилилися, то отримаємо готовий витяг.

 

 

Ми не побачимо, що на що змінювали (адресу, види діяльності, розмір статутного капіталу тощо), або кого на кого (зміна засновників, керівників, підписантів), але будемо знати дату, коли проходили зміни. Щоб отримати інформацію, кого міняли у фірмі, треба брати ще один витяг за день до дати у витязі. Кожний витяг має унікальний номер і зберігається на сайті вічно. При написані статті рекомендую додавати номер і дату запиту, щоб кожен охочий міг перевірити дані, що ви надали.

Потрібно це нам для того, щоб зрозуміти, чому змінилися фірми, з якими укладені договори на надання послуг або товарів. Після виборів депутати та посадовці виходять з керування фірм, але, як ми розуміємо, фірми просто так не змінюються.

Для прикладу можете знайти витяг №1000416947 від 18.11.2015 року, де зазначено, що Гезь Павел Олегович є засновником фірми, що займається парковками. Але після того, як його призначили директором департаменту транспорту у Дніпропетровську, він вийшов із засновників підприємства і почав заключати договори “Про організацію та есплуатацію майданчиків для паркування” саме з фірмою, де він був засновником.

 

Офіційний портал публічних фінансів України

На цьому порталі відображаються всі бюджетні транзакції, що йдуть через казначейські рахунки. Власні кошти підприємств на сайті не відображаються.

На сайті присутня інтерактивна карта, де темнішим кольором позначені області, що витрачають більше грошей. Навівши курсор, ми побачимо суму транзакцій по регіону. Клікнувши на нього — перейдемо до сторінки області, де побачимо транзакції, що пройшли в області з зазначенням платника та одержувача коштів.

 

Нижче карти бачимо поле пошуку за кодами ЄДРПОУ. Для пошуку по ньому нам потрібні коди платника — це завжди буде юридична особа, що належить державі або органу місцевого самоврядування (комунальний заклад або підприємство, департамент, управління, відділ та інше). В полі одержувач може бути юридична особа буть-якого власника, як державного/місцевого (по-перше, це будуть податки), так і приватна — тут уже будуть оплати за роботи або послуги, які нам більше цікаві.

Максимальний період пошуку — 92 дні. Якщо нам потрібні більш ранні дані, то у полі “По” треба переставити дату на таку, щоб вона не суперечила 92 дням від дати у полі “З”. Треба просто надсилати більше запитів. Якщо нас цікавить пошук лише в нашій області, то в полі “Регіон” треба її позначити.

Результат пошуку виглядає так:

 

Ми бачимо Платника, Одержувача, Дату трансакції, її суму та кнопку “Скачати”, яка дозволяє завантажити всі знайдені транзакції у форматі Excel. Якщо клікнути на будь-яку трансакцію, то відкривається віконце з додатковою інформацією. Там буде позначено, за що перераховані кошти.

Якщо ми використаємо функцію “Скачати”, то в отриманому файлі у нас буде вся інформація по всіх трансакціях, що ми знайшли. Для того, щоб не клікати на кожен переказ коштів, рекомендуємо шукати потрібну нам інформацію саме через цю функцію, а в “Excel” використовувати штатні функції сортування та фільтри.

 

Мінус цього порталу в тому, що він не дозволяє шукати ФОПів за ідентифікаційним номером або ПІБ. Щоб знайти, чи перераховували кошти на них, треба скачувати та аналізувати всі трансакції підприємства або закладу.

На цьому сайті ми можемо побачити, коли заключили договір на роботи і підписали акт виконаних робіт. Іноді буває, що різниця між цими двома документами один день, а в договорі значиться капітальний ремонт будівлі.

 

Кадастрова карта України

Кадастрова карта доступна за посиланням www.map.land.gov.ua/kadastrova-karta. Це інтерактивна карта із зазначенням кадастрового поділу земельних ділянок. Завдяки цій карті ми можемо безкоштовно дізнатися власника або орендаря земельної ділянки.

 

Пошук можливий лише за кадастровим номером, за адресою ми нічого не знайдемо. Але якщо відкрити поле “Шари” і там позначити GoogleMap (hybrid або physical), ми зможемо легко знайти ті ділянки, які нас цікавлять. Для пошуку необхідного нам міста можна використовувати “Фільтр по регіону” або, як у звичайній карті, коліщатко миші, завдяки котрому будемо збільшувати та зменшувати розмір потрібної ділянки. При масштабі 1 до 4265 ми побачимо адреси з карти Google, але не зможемо взяти витяг, для цього треба зменшити масштаб і замовити витяг.

Щоб дізнатися власника, нам потрібно обрати ділянку й клікнути на неї, там обрати “Інформацію про право власності та речові права”. Не плутати із функцією “Замовити витяг” це для власників цих ділянок і нотаріусів, і там ви нічого не отримаєте.

 

Далі треба пройти авторізацію за BankID, електронно-цифровим підписом або логіном та паролем. Якщо ви використовуєте банк, якого нема у списку, то обирайте ПриватБанк, далі буде вибір ще з декількох банків, який постійно збільшується.

 
 

Далі підтверджуємо, що ми не робот, та отримуємо наш витяг.

 

Є таке правило, що власник земельної ділянки зможе потім дізнатися, хто цікавився його ділянкою. У цьому немає нічого страшного, запитуйте все, що вам потрібно.

Але пам’ятайте, що інформація з кадастру може бути застарілою або містити неточності. Для точної відповіді щодо власника ділянки слід використовувати реєстр нерухомого майна.

 

Реєстр нерухомого майна

Для використання реєстру нерухомого майна треба пройти реєстрацію на сайті “Кабінету електронних сервісів” https://kap.minjust.gov.ua/. Реєстрація проходить за кодом ЄДРПОУ, якщо ви вважаєте доцільним реєструватись як юридична особа — наприклад, це може бути ваше видання. Або за ІПН — коли реєструєтеся як фізична особа. Слід знати, що людина може дізнатися, хто запитував інформацію по ній, її фірмі або квартирі. Але, як ми вже зазначали, нічого страшного в цьому нема. Після реєстрації буде сформована поштова скринька формату ЄДРПОУ/ІПН@mail.gov.ua, на котру приходитимуть усі витяги, що ми замовляли.

Сам реєстр доступний за посиланням https://rrp.minjust.gov.ua/en-extract/option.

Будь-який запит коштує 20 гривень. На відміну від реєстру юридичних та фізичних осіб, тут нам ніколи не надійде порожній витяг. Якщо людини або адреси нема в базі — ми не зможемо перейти до сторінки оплати і отримаємо повідомлення, що таких даних в базі не знайдено. Кожен витяг має унікальний номер, за яким його можна перевірити.

 

 

Після переходу ми бачимо варіанти пошуку, добре написані інструкції та посилання для переходу на поштову скриньку (праворуч угорі).

1. За адресою:

Обираємо регіон, потім у полі “Адреса” починаємо писати назву вулиці/провулку/проспекту, система автоматично підтягне всі назви вулиць, що є у регіоні. Нам лише слід обрати ту, яка нам потрібна (на момент написання цього тексту всі назви були старі, незалежно від того, перейменовували їх у місті чи ні). Далі обираємо “Тип будівлі” — будинок, земельну ділянку краще шукати за кадастровим номером. Якщо будинок ділиться на корпуси або секції, то в полі “Тип будинку” обираємо корпус чи секцію, якщо ні — залишаємо порожньою. І переходимо до “Типу об’єкту”, тут найчастіше це квартира або приміщення. Далі “Тип приміщення”, радимо залишати пустим, бо якщо квартира має декілька власників, то ми побачимо їх всіх.

2. Далі йде “За реєстраційним номером об'єкту нерухомості”, якого в нас зазвичай нема, але якщо потрібно, то все просто, вводимо номер — отримуємо витяг.

3. “За кадастровим номером земельної ділянки” — щоб перевірити дані з “Кадастрової карти України” слід використовувати саме цей пункт. Тут також усе просто: вводимо код, отримуємо витяг, яким можемо апелювати в суді, якщо це буде потрібно.

4. “Пошук відомостей за ідентифікаційними даними: фізичної особи”:

 

Для пошуку нам обов’язково потрібні повне прізвища, ім’я та по батькові людини. Слід пам’ятати, що без ідентифікаційного коду, який ми маємо не часто, нам видасть нерухоме майно по всіх тезках людини, що шукаємо. Але є доволі дієвий метод, як дізнатися, скільки повних тезок є у людини. Для цього переходимо на http://nomer-org.net/allukraina/,вводимо ПІБ російською мовою у відповідні поля та отримуємо всіх тезок на початок двотисячних з датами народження та адресами реєстрації на той момент. Цього достатньо, щоб зрозуміти, чи варто витрачати час і кошти на пошук за ПІБ. Або час слід використати, щоб отримати ІПН людини, яка нам потрібна.

У відповіді ми отримуємо все нерухоме майно, що має особа або особи з указаним ПІБ. Ще ми побачимо, чи надавала вона або брала на себе зобов’язання по іпотеці. Ось приклад витягу:

Ми бачимо адресу будинку, яка фірма видавала іпотеку, на яку суму, до коли і нотаріуса, який все це оформлював. Також ми бачимо кожен дім або земельну ділянку, якою володіє людина, з описом, яку площу вона займає, цільове призначення землі та кожну квартиру з адресою, якщо такі є.

*Пошук в реєстрі нерухомості за ПІБ видає результати, що особа коли-небудь володіла певними об’єктами. Тобто станом на сьогодні вже може не володіти, але у такому витягу про зміну власника нічого не буде сказано. Майно може бути під арештом, але у витягу за ПІБ про це сказано не буде. Тому після витягу за ПІБ для достовірності кожен об’єкт треба пробити по реєстру окремо.

5. “Пошук відомостей за ідентифікаційними даними: юридичної особи”:

 

Вводимо код ЄДРПОУ фірми, нерухоме майно якої ми хочемо подивитися, і отримуємо витяг як щодо фізичної особи.

 

Реєстр судових рішень

 

Доступий за адресою http://reyestr.court.gov.ua/.

На сайті ми бачимо дуже багато фільтрів та змінних, та їх не слід боятися. По-перше, в нас є “Пошук за контекстом”: в ньому можна шукати за ключовими словами, які ми очікуємо у судовому рішенні — це може бути адреса, назва юридичної особи, номер провадження тощо. Але слід пам’ятати, що ПІБ фізичних осіб в реєстрі приховані, ми будемо бачити лише “Особа_1”, “Особа_2” і так далі. Але в ньому ми побачимо посади підозрюваних, якщо справа була розпочата як щодо посадової особи.

Також на сайті маємо фільтри за регіоном суду, його найменуванням. Якщо нас цікавить справа конкретного суду і приблизні дати, коли була постанова чи ухвала, але ми не знаємо номеру справи, ми можемо обрати лише найменування суду та приблизні дати судового рішення. Якщо це кримінальна справа, то у полі “Фома судочинства” ставимо відмітку на “Кримінальна” і отримуємо всі кримінальні справи цього суду.

Коли ми отримали номер справи, ми можемо побачити всю історію судової справи. Для цього потрібно ввести цей номер у поле “Справа №”, в результаті отримаємо всі постанови та ухвали по цій справі.

 

Для того, щоб дізнатися, хто фігурує у справі за “Особоа_1”, “Особа_2”, треба скористатись сайтом “Судова влада України” http://court.gov.ua/fair/ і за номером справи побачити імена в справах, що змінені після 28 травня 2015 року.

 

 

 comments powered by Disqus